تبلیغات
سرعین بهشت نزدیک - درد من
تاریخ : پنجشنبه 11 خرداد 1391 | 11:56 ب.ظ | نویسنده : میثم بهراد

کاش آسمان میدانست درد من چیست

کاش میدانست نیاز من چیست

                                   کاش می دانست به یک قطره باران هم قانعم

کاش آسمان می دانست درد منی که همان کویر خشک و بی جانم چیست

دلم مثل کویر از محبت و عشق خشک و بی جان است

عاشقم ولی یک عاشق تنها

                               یک عاشق بی...

                                           عاشقی که معشوقش در کنارش نیست

کاش دریا می دانست کویر چیست

                            راز درون دریا رویایی است محال برای همان کویر تنها 

دلم مثل کویر آرزوی دیدن دریا را دارد

                              اما دریایی نیست تنها یک خواب است و بس...

کاش باران میدانست معنی انتظار چیست

                                                 منی که همان کویر تشنه و بی جانم

                                 سالهاست که انتظار یک قطره باران را می کشم 

اما افسوس که این انتظار بیهوده است

        و ای کاش...

   آسمان می دانست درد دل این کویر خسته و تشنه چیست