تبلیغات
سرعین بهشت نزدیک - باز باران
تاریخ : جمعه 12 خرداد 1391 | 05:39 ب.ظ | نویسنده : میثم بهراد
  دیروز...
            باز باران با ترانه با گوهر های فراوان می خورد بر بام خانه
  و اما امروز...

              باز باران بی ترانه ...باز باران با تمام بی کسی های شبانه 
                                           می خورد بر بی نشانه ...می زند آن با نشانه
                        باز می آید صدای چک چک غم...
                                                             باز ماتم باز هم من
یادم آرد روزهائی محنت و غم ...باز می گویم چرا کم 
                                                                 پشت آن سیمای زیبا
                                                                                                        در پس گفتار بی ما
                            مهر مطلق من انا الحق
                                                  باز می گوید صبوری کن  به نا حق
 التهاب بی تو بودن روز های بیتو
                                             در پس شبهای بی من
                                                                             باز نفرین...
  باز اصرار...
                باز انکار...
                                نمی دانم...
                                     نمی فهمم...
  کجای قطره های بی کسی زیباست...
                                                    نمی فهمم چرا مردم نمی فهمند چرا...