تبلیغات
سرعین بهشت نزدیک - چاره
تاریخ : دوشنبه 27 شهریور 1391 | 11:01 ب.ظ | نویسنده : میثم بهراد
به مرگ چاره نجستم که در جهان مانم        

                                   به عشق زنده شدم تا جاودان مانم

چو مردم تن و جان وارهاندم از زندان

                                    به عشق زنده شوم جاودان به جان مانم

به مرگ زنده شدن هم حکایتی است عجیب

                                 اگر غلط نکنم خود به جاودان مانم

در آشیانه ی طوبا نماندم از سر ناز

                                 نه خاکیم که به زندان خاک دان مانم

ز جویبار محبت چشیدم آب حیات

                               که چون همیشه بهار ایمن از خزان مانم

چه سالها که خزیدم به کنج تنهایی

                             که گنج باشم و بی نام و نشان مانم

دریچه های شبستان به مهر و مه بستم

                            بدان امید که از چشم بد نهان مانم

به امن خلوت من تاخت شهرت و نگذاشت

                          که از رفیق زیانکار در امان مانم

به شمع صبحدم شهریار و قرانش

                        کزین ترانه به مرغان صبح خان مانم ///