تاریخ : یکشنبه 10 دی 1391 | 09:53 ق.ظ | نویسنده : میثم بهراد

خسته ام...

               شیفته تر از برگ بهاری که منتظر رسیدن فصل خزان است برای طلا شدن

 

               از این زندگی غم زده،

                                          و ره گمکرده در این خوان غربت

خدایا...

           تا کی باید به فکر بودن و نبودن باشیم

آری

    ما از تاریکی آمده ایم  ،حال این تاریکی می خواهد سر منشاش رحم باشد یا سرای دگر

    هر چه که باشد ،هر گونه که باشد

                              ما از تاریکی می آییم و به تاریکی دیگر ره می سپاریم

    پس چه بهتر که ما بین تاریکی ها ما به دنبال روشنایی ها بگردیم

  روشناییهایی که تا جرقه می زنند از ما میگریزند

                                                                 گریزان می شوند و پنهان

به کدامین وادی سر بکشم که این روشنایی را دریابم

هر جا رسیدم سخنها در خفا بود، غم بود و رنج و فراق

  اگر در پایان به روشنایی برسم  چه دردی از این قلب ها کم خواهد کرد

چگونه؟؟؟

            پس ماندن و باختن و ساختن  با  این تاریکی

                                                                     بهتر از رسیدن به روشنایی...


                                                                                                                                                                 دن آرام