تبلیغات
سرعین بهشت نزدیک - یک جرعه نیاز
تاریخ : پنجشنبه 9 آذر 1391 | 03:41 ب.ظ | نویسنده : میثم بهراد
ای خداوند

به علمای ما مسئولیت
        و به عوام ما علم
              و به مومنان ما روشنایی
                   و به روشنفکران ما ایمان
                         و به متعصبین ما فهم
                                و به فهمیدگان ما تعصب
                                     و به زنان ما شعور
                                           و به مردان ما شرف
                                               و به پیران ما آگاهی
                                                  و به جوانان ما اصالت
                                                        و به اساتید ما عقیده
                                                             به دانشجویان ما نیز عقیده
                                                          و به خفتگان ما بیداری
                                                     و به دینداران ما دین
                                                و به نویسندگان ما تعهد
                                          و به هنرمندان ما درد
                                     و به شاعران ما شعور
                            و به محققان ما هدف
                           و به نومیدان ما امید 
                             و به ضعیفان ما نیرو
                                          و به محافظه کاران ما گستاخی
                                                                 و به نشستگان ما قیام
                                                                        و به راکدان ما تکان
                                                                             و به مردگان ما حیات
                                                                                    و به کوران ما نگاه
                                                                      و به خاموشان ما فریاد
                                                              و به مسلمانان ما قرآن
                                               و به شیعیان ما علی(ع)
                              به فرقه های ما وحدت
                            و به حسودان ما شفا
  و به خودبینان ما انصاف
                        و به فحاشان ما ادب
                              و به مجاهدان ما صبر
                                     و به مردم ما خودآگاهی
                                             
 و به همه ملت ما همت، تصمیم و استعداد فداکاری و شایستگی نجات و عزت ببخش