تاریخ : یکشنبه 10 دی 1391 | 12:33 ق.ظ | نویسنده : میثم بهراد

  می دانی چیست؟

  به نظر میرسد زندگی مشکل نیست.

  بلکه مشکلات زندگیند.

   می بینی؟

   می بینی به چه روز افتاده ام

   حق با تو بود

   می بایست می خوابیدم

    اما به سگ ها سوگند

     که خواب کلک شیطان است

    تا از شصت سال عمر

    سی سالش را به نفع مرگ ذخیره کند

    میشود به جای خواب به ریلها

                                            و کفش ها

                                                  و چشم ها فکر نمود.

   و از نو نتیجه گرفت که با وفاترین جفت های عالم

                                                          کفش های آدمی اند

   می شود به زنبورهایی فکر کرد

   که دنیا به آن بزرگی را گذاشته اند

                              و آمده اند زیر سقف خانه ما خانه ساخته اند

 می شود به تشبیهات خندید

  به زمین و مروارید

  به خورشید و آتشفشان

                                 به ستاره ها و فرزانه های عشق

  به هوای خاکستری و گیسو های عروس پیر

  به رعد و برق آسمان و خشم خداهای آهنین

 


برچسب ها: می دانی چیست ؟، خشم خداهای آهنین،