تبلیغات
سرعین بهشت نزدیک - غروب
تاریخ : شنبه 24 دی 1390 | 02:56 ب.ظ | نویسنده : میثم بهراد

FREE UPLOAD CENTER

 ریخته سرخ غروب
جابه‌جا بر سر سنگ
كوه خاموش است
می‌خروشد رود
مانده در دامن دشت
خرمنی رنگ كبود

سایه آمیخته با سایه
سنگ با سنگ گرفته پیوند
روز فرسوده به ره می‌گذرد
جلوه‌گر آمده در چشمانش
نقش اندوه پی یك لبخند

جغد بر كنگره‌ها می‌خواند
لاشخورها سنگین
از هوا تك‌تك آیند فرود
لاشه‌ای مانده به دشت
كنده منقار ز جا چشمانش
زیر پیشانی او
مانده دو گود كبود

تیرگی می‌آید
دشت می‌گیرد آرام
قصه‌ی رنگی روز
می‌رود رو به تمام.

شاخه‌ها پژمرده است
سنگ‌ها افسرده است
رود می‌نالد
جغد می‌خواند.

غم بیامیخته با رنگ غروب
می‌تراود ز لبم قصه‌ی سرد
دلم افسرده در این تنگ غروب.

                                 سهراب سپهری