تبلیغات
سرعین بهشت نزدیک - دل نوشته
تاریخ : دوشنبه 8 خرداد 1391 | 01:00 ب.ظ | نویسنده : میثم بهراد

  قبل از این که بخواهی در مورد من قضاوت کنی کفش های من را بپوش ودر راه من قدم بزن

   از خیابانها ،کوه ها ،و دشت هایی گذر کن که من کرده ام

   اشک هایی را بریز که من ریخته ام

    دردها و خوشی های من را تجربه کن

    سالهایی را بگذران که من گذرانده ام

    روی سنگ هایی بلغز که من لغزیده ام

    دوباره و دوباره بر پا خیز

    و مجددا در همان راه سخت قدم بزن

    بعد آن زمان می توانی در مورد من قضاوت کنی