تاریخ : پنجشنبه 18 اسفند 1390 | 11:46 ق.ظ | نویسنده : میثم بهراد

اقتصاددانان معمولاً منابع را به : 1.منابع آزاد،2.منابع کمیاب تقسیم می کنند

.منابع کمیاب: را به نوبه خود می توان به صورت زیر طبقه بندی نمود : منابع طبیعی ـزمین ،معدن،آب و منابع زیست شناختی منابع کار ـ کار انسان، و“ کارآفرینی” منابع سرمایه ای ـ افزایش سایر منابع به دست انسان مطالعات اقتصادی اکثراً به بررسی تصمیمات مربوط به تولید و تخصیص این منابع کمیاب می پردازند.هر جامعه ای،تصمیم گیری درباره تخصیص منابع را در چند سطح انجام می دهد .یک کشور می تواند یک نظام سیاسی را اتخاذ کند که دارای روش شناسی تخصیص منابع باشد؛مانند قیمتگذاری از طریق بازار در اقتصاد سرمایه داری یا برنامه ریزی متمرکز در اقتصاد کمونیستی .در نظام اول ،تصمیمات ملی یا منطقه ای ،عامل تخصیص منابع بین فعالیتها و کاربردهای اقتصادی مولد و نامولد است.برای مثال ،دولت ،صاحبان صنایع و گروههای فشار درباره قطعه زمینی مذاکره می کنند، که یا برای فعالیتهای مدنی،کشاورزی و جهانگردی قابل استفاده است یا بصورت طبیعی حفظ شود .در سطح صنعت،بنگاهها بر سر منابعی رقابت می کنند که کم و بیش مختص آن صنعت است.برای مثال،هتلداران  و صاحبان رستورانها شاید با استفاده از پیشنهاد اغوا کننده پرداخت حقوق بیشتر برای استخدام آشپزهای خوب  رقابت می کنند.حتی درون یک فعالیت مولد،رقابتی در تقاضای منابع کمیاب وجود دارد و چگونگی تخصیص این منابع باید روشن شود.برای مثال،آیا اداره ملی جهانگردی باید تمام بودجه تبلیغاتی خود را به خرید ویدئوی تبلیغاتی اختصاص دهد یا به تهیه بروشور و پوستر ؟

راههای تعیین نتیجه این تصمیمات،موضوع اساسی مطالعات اقتصادی چه در سطح کلی و چه در ارتباط با فعالیتهای معین را تشکیل می دهند. بنابر این یکی از حوزه های اصلی اقتصاد جهانگردی باید به پرسشهای زیر بپردازد:1.در مناطق جهانگرد فرست و جهانگرد پذیر چه ساز وکارهایی برای تخصیص منابع به کار می رود؟

2.در رقابت برای مناطق کمیاب ،چگونه جهانگردی با فعالیتها و صنایع دیگر مقایسه می شود؟

3.چه نوع رقابتی بین عرضه کنندگان سفر و جهانگردی بر سر منابع و بازارهای تقاضا در می گیرذ؟

3.آیا کاربرد بعضی منابع در جهانگردی، “هزینه های فرصت” چشمگیری دارد؟

اینها همه پرسشهای اثباتی هستند نه هنجاری؛.

منابع سفر و جهانگردی:

با توجه به تعاریف علی بیان دو نکته ضروری می رسد؛چون تولید کنندگان و مصرف کننده نسبت به آنچه «محصول» جهانگردی را تشکیل می دهد ،غالباً تصورات متفاوتی دارند ،درباره اینکه چه منابعی در جهانگردی به کار می رود،شاید اختلاف نظر وجود داشته باشد .بعضی از منابعی که صنعت جهانگردی متقاضی آن است ،کالای عمومی یا حتی منابع رایگان هستند.در حالیکه می توان گفت که در جهان امروز اگر منابع رایگانی هم باقی مانده باشد،تعداد آن انگشت شمار است -یعنی هر نوع فعالیت بشر در این جهان عملاً تقاضایی را پدید می آورد که بلاخره کسی باشد هزبنه اش را بپردازد ـ اما بی شک بسیاری از کالاهای مورد تقاضا در جهانگردی کالای عمومی هستند.این کالاهای می تواند تسهیلات موجودی باشد ،که مورد بهره برداری کامل قرار نگرفته اند و فرد بدون کاهش استفاده دیگران از این تسهیلات از آن استفاده می کند.به عبارت دیگر این وضعیت نشان دهنده آن است که میزان ،هزینه-فرصت به صفر رسیده است اگر خانواده ای با اتومبیل خود در فصل غیر تعطیل به تعطیلات برود ،می تواند از شبکه راهها ،پارکهای عمومی یا ملی و سواحل استفاده کند و با تماشا کردن یا عکس برداری از مناظر آنها بهره برد،بی آنکه مانع استفاده دیگران شده باشد.البته اگر همین خانواده در فصل تعطیلی به سفر می رفت بر اثر ازدحام وسیله نقلیه و تراکم جمعیت در مقصد و ضایع شدن منظر ،هزینه فرصت چشمگیری پدید می آمد. عرضه کنندگان سفر و جهانگردی نیز ترکیب های مختلفی از همان منابع کمیابی را به کار می برند که تولید کنندگان دیگر مورد استفاده قرار می دهند.تلاش های گوناگونی برای تعیین و طبقه بندی منابعی که از نظر آماری سهم چشمگیری ذر سفر و جهانگردی دارند انجام شده است.

ترکیب منابع :چون تولید محصولات جهانگردی نیاز به کاربرد منابع یا عوامل تولید دارد ،چگونگی رابطه منابع تولید و محصول باید مورد بررسی قرار گیرد .اقتصاددانان این رابطه را تابع تولید نامیده اند.بابررسی تابع تولید علاوه بر تعیین کل منابع لازم برای تولید یک محصول ،می توان به سایر روش های ترکیب این منابع پی برد.طبق نظریه کلاسیک ،با تکنولوژی معین و به فرض ثابت بودن سایر شرایط ،میزان کاربرد هر عامل تولید بستگی به بازده نهایی و قیمت آن دارد .

طبقه بندی انواع جهانگرد بر اساس سبک زندگی :هرچند برای شناخت زمینه رفتاری انواع جهانگردان،بررسی سبک زندگی و خصوصیتهای شخصیتی اهمیت دارد ،اما برای تحلیل اقتصادی،اغلب طبقه بندی جهانگردان بر اساس اثر رفتارشان کفایت می کند.این امر را در مورد اثری که جهانگردان بر کشور مقصد میگذارند،می توان تفکیک تعاملی نامید. با این نوع طبقه بندی،جهانگردان بر حسب عوامل جمعیتی یا روان شناختی قابل طبقه بندی هستند...

 


برچسب ها: تاثیر جهانگردی بر اقتصاد،