تاریخ : یکشنبه 10 دی 1391 | 08:53 ق.ظ | نویسنده : میثم بهراد

خسته ام...

               شیفته تر از برگ بهاری که منتظر رسیدن فصل خزان است برای طلا شدن

 

               از این زندگی غم زده،

                                          و ره گمکرده در این خوان غربت

خدایا...

           تا کی باید به فکر بودن و نبودن باشیم

آری

    ما از تاریکی آمده ایم  ،حال این تاریکی می خواهد سر منشاش رحم باشد یا سرای دگر

    هر چه که باشد ،هر گونه که باشد

                              ما از تاریکی می آییم و به تاریکی دیگر ره می سپاریم

    پس چه بهتر که ما بین تاریکی ها ما به دنبال روشنایی ها بگردیم

  روشناییهایی که تا جرقه می زنند از ما میگریزند

                                                                 گریزان می شوند و پنهان

به کدامین وادی سر بکشم که این روشنایی را دریابم

هر جا رسیدم سخنها در خفا بود، غم بود و رنج و فراق

  اگر در پایان به روشنایی برسم  چه دردی از این قلب ها کم خواهد کرد

چگونه؟؟؟

            پس ماندن و باختن و ساختن  با  این تاریکی

                                                                     بهتر از رسیدن به روشنایی...


                                                                                                                                                                 دن آرامتاریخ : شنبه 9 دی 1391 | 11:33 ب.ظ | نویسنده : میثم بهراد

  می دانی چیست؟

  به نظر میرسد زندگی مشکل نیست.

  بلکه مشکلات زندگیند.

   می بینی؟

   می بینی به چه روز افتاده ام

   حق با تو بود

   می بایست می خوابیدم

    اما به سگ ها سوگند

     که خواب کلک شیطان است

    تا از شصت سال عمر

    سی سالش را به نفع مرگ ذخیره کند

    میشود به جای خواب به ریلها

                                            و کفش ها

                                                  و چشم ها فکر نمود.

   و از نو نتیجه گرفت که با وفاترین جفت های عالم

                                                          کفش های آدمی اند

   می شود به زنبورهایی فکر کرد

   که دنیا به آن بزرگی را گذاشته اند

                              و آمده اند زیر سقف خانه ما خانه ساخته اند

 می شود به تشبیهات خندید

  به زمین و مروارید

  به خورشید و آتشفشان

                                 به ستاره ها و فرزانه های عشق

  به هوای خاکستری و گیسو های عروس پیر

  به رعد و برق آسمان و خشم خداهای آهنین

 


برچسب ها: می دانی چیست ؟، خشم خداهای آهنین،