تاریخ : چهارشنبه 9 اسفند 1391 | 11:21 ب.ظ | نویسنده : میثم بهراد

 اهالی سرعین و حومه آن زمستان رابه سه قسمت بویوک چله،کئچیگ چله و بایرام آیی تقسیم  می کنند.

 

بویوک چله:از اول زمستان شروع و تا چهل روز ادامه می یابد

 

کئچیگ چله:بعد از اتمام بویوک چله به مدت بیست روز می باشد اما ما بین دو چله بزرگ و کوچک،چهار روز آخر چله بزرگ و چهار روز اول چله کوچک یعنی هفتم تا پانزدهم بهمن ماه را چرچری می نامند و شب جمعه ای که در این هشت روز قرار دارد را خدربایرامی مینامند.

اهالی بر این اعتقادند که حضرت خضر آخرین فرد انسانی خواهد بود که قبل از دمیدن صور اسرافیل زنده خواهد ماند و در آن شب غذای نظری به نام قوئوت یا قوئود آماده کرده بین آشنایان و همسایگان توزیع می کنند.بهد از اتمام چله کوچک بایرام آیی می باشد که هفته اول آن را چله بچه و شب اول آن را کورد اوغلو می نامند.

 

 

روزهفتم چله بچه را قاری دوه سی می نامند. بعد از آن هم بایرام قاباغی که وعده یئلی هفده روز مانده به عید شروع بوزیدن می کند که وعده بیداری درختان و گیاهان می باشد.