تاریخ : دوشنبه 3 مهر 1391 | 11:39 ب.ظ | نویسنده : میثم بهراد

لحظه هایی وجود دارد که قرنها جدایی را در خود جای داده است زیرا جدایی چیزی نیست جز از

پای در آوردن فکر و شاید ما از هم جدا نبودیم

زندگی از همه ی چیز های زنده پیر تر است حتی همان طور که زیبایی قبل از زیبایی بر روی زمین

خلق شود و حقیقت قبل از حقیقت برملا شود

زندگی در سکوت ما آواز میخواند و رویا در غنودمان

حتی زمانی که ما شکسته و پژمرده ایم زندگی بر تخت سلطنت نشسته و حکم می راند و

هنگامی که اشک میریزیم زندگی به روز لبخند می زند

او هنگامی که ما در زنجیریم آزاد است گاهی اوقات به زندگی نام های تخیلی می دهیم

اما فقط مواقعی که خودمان نیز تلخ و تاریکیم او را بی صرفه و خالی می پنداریم

اما فقط هنگامی که روح در مکانی ویران سرگردان است و قلب مست از افکار خویش است

زندگی عمیق و بلند و ساکت است

چشم بصیرت فقط تا بلندای پایش را می بیند

با این همه او  نزدیک تر است و تنفس نفست به دل آن نفوذ می کند

سایه سایه است

از چهره اش می گذرد و پژواک فریاد زوال یافته ات در سینه اش بهار و پاییز میشود.