تاریخ : سه شنبه 28 آذر 1391 | 06:05 ب.ظ | نویسنده : میثم بهراد

صبر ایله كونول محنت هجرانه ، تلسمه

درد اهلی یتر، صبر ایله ، درمانه تلسمه

یوسفده زلیخانی محبتله سویردی

سالدیردی زلیخا اونی زیندانه ، تلسمه

دنیایه وفا ایلمه چوخ ، آغلاما كونلوم

دنیا نه وفا قیلدی سلیمانه ؟ تلسمه

كام آلمیجاخ آیریلیغا باعث اولانلار

عاشق چاتاجاخ سوگیلی جانانه، تلسمه
تاریخ : جمعه 24 آذر 1391 | 11:29 ب.ظ | نویسنده : میثم بهراد

من آموخته ام که برای زخم پهلویم برابر هیچ کیکاووسی ، گردن کج نکنم وزخم در پهلو وتیر درگردن،خوشتر تاطلب نوشدارو از ناکسان وکسان . زیرا درد است که مرد میزاید وزخم است که انسان می آفریند.

پدرم میگوید : قدر هر آدمی به عمق زخمهای اوست.

پس زخمهایت را گرامی دار. زخمهای کوچک رانوشدارویی اندک بس است تو اما در پی زخمی بزرگ باش که نوش دارویی شگفت بخواهد

وهیچ نوشدارویی شگفت تر از عشق نیست. ونوشداروی عشق تنها در دستان اوست .

                                                                                                                    
او که نامش خداوند است.

پدرم گفته بود که عشق شریف است وشگفت است ومعجزه گر اما نگفته بود او که نوشدارو دارد، دستهایش این همه از نمک عشق پر است ونگفته بود که عشق چقدر نمکین است ونگفته بود که او هر که را دوست تر داردبر زخمش از نمک عشق بیشتر میپاشد!

زخمی بر پهلویم است وخون میچکد وخدا نمک می پاشد. من پیچ میخورم وتاب میخورم ودیگران گمانشان که میرقصم!

من این پیچ وتاب را و این رقص خونین را دوست دارم، زیرا به یادم میآورم که سنگ نیستم،چوب نیستم خشت وخاک نیستم که انسانم...

پدرم گفته است از جانت دست بردار، از زخمت اما نه، زیرا اگر زخمی نباشد، دردی نیست و اگر دردی نباشد در پی نوشدارو نخواهی بود واگر در پی نوشدارو نباشی عاشق نخواهی شد

و

عاشق اگر نباشی خدایی نخواهی داشت .

 

 

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فایل , آپلود دائم