تاریخ : پنجشنبه 30 آبان 1392 | 09:09 ب.ظ | نویسنده : میثم بهراد

سرعین و مناطق حوالی به سبب موقعیت جغرافیایی ویژگی طبیعی و اقلیمی همواره مورد توجه انسانها و شاهان ادوار گذشته بوده است.

در یک کلام می توان گفت که تاریخ این منطقه جدا از تاریخ آذربایجان نبوده است با توجه به نامیده شدن قسمتی از آذربایجان به خصوص شرق آن بنام زیکرتو و ساگارتی در دوره های مادها و هخامنشیان در هزاره اول قبل از میلاد با توجه به انبوه دهکده ها و معابد و منازل زیر زمینی کنده شدده در دل صخره ها و تپه های باقی مانده از آن دوران بیانگر این است که این منطقه بش وسیعی از سرزمین زیکرتو یا ساگارتی اشارع شده در سنگ نوشه ها و کتیبه های دوران هخامنشی و آثار مورخین می باشد.

در دوره ساسانیان نیز اردبیل دارای دو کرسی بنام اردبیل و گنزق داشته است.

مردمان آن زمان براساس اعتقادات خود معابد و آتشکده هایی در مناطق مورد توجه خود می ساختند معابد آناهیتا و آتشکده آذر فریق باقی مانده از آن دوران نشان دهنده اهمیت این منطقه در نزد آنان می باشدبطوری که معبد آناهیتا سالیان سال محل عبادت و ریاضت مخ ها و موبدان زرتشت بوده است و این معبد و حوالی آنرا به نام ساری قیه ییلاق و آسایشگاه تابستانی حکام ساسانی بوده است.

بقایای آثار مربوط به دوره های سلجوقی ،ایلخانی،قراقویونلو و آقاقویونلو شانه هایی از آن حکومتها بر این سرزمین می باشد.

سرعین و حوالی آن از مناطق مورد توجه خاندان صفوی بوده است.

احداث بناها و آرامگاههای بر روی قبورامامزاده ها و چله خانه گنزقاراضی وقفی روستاهای گنزق و ویند کلخوران نشان از اهمیت این منطقه آن خاندان بوده است.

در تاریخ معجم البلدان نیز از اطراف اردبیل و سبلان از آبگرمها گرفته تا دره ای به نام ساری دره در شمال ساری قیه (سرعین کنونی)یاد شده است در دوره ای از تاریخ ساری قیه و معبد آن به دلیل قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم (تبریز یولی)مورد استفاده سارقین جهت اختفا و انبار مواد غذایی و غنایم مورد استفاده قرار می گرفته است.

منطقه سرعین توسط چهار طایفه اصلی جعفرلو،اسدلو ،حاج بابالو و نصیرلو جهت سکونت و کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است.

در این دوران بود که سارقین به سرقین تغییر نام پیدا کرد و به همین اسم در اسناد و مدارک و منابع از آن یاد شده است.

 تا نیم قرن اخیر سرقین به صورت دهی از منابع دهستان اردی موسی بوده است.

بعد از دهه ی دوم تاریخ معاصر به خاطر وجود آبگرمهای معدنی مورد توجه قرار گرفته و نام سرقین به سرعین تبدیل می شود. در این دوره سرعین بصورت دهی توسط کد خدا که بر طبق استشهاد محلی و با نظارت ژاندارمری انتخاب شده و به تائید فرمانداری اردبیل می رسید،اداره می شده است.شروع حیات شهری سرعین از اواخر دهه چهل با انتخاب شهردار و احداث خیابانها و مسافر خانه ها آغاز شده و امروزه به صورت شهری سیاحتی کانون توجه جهانگردان و ایرانگردان بی شمار می باشد.سرعین در فرهنگ لغت فارسی به معنی سرچشمه می باشد.در ادوار گذشته از این منطقه به نامهای ساری قیه ،سارقین،سراقین،سرقین یاد می شده است.