تاریخ : یکشنبه 30 فروردین 1394 | 08:54 ب.ظ | نویسنده : میثم بهراد

از مجموعه تعاریف ارائه شده در خصوص صنایع دستی می توان گفت: صنایع دستی به مجموعهای از"هنر صنعت" اطلاق می شود که بیشتر با استفاده از مواد اولیه بومی و انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید، به کمک دست و ابزار دستی موجب تهیه و ساخت محصولاتی میشود که در هر واحد آن، ذوق هنری و خلاقیت فکری صنعتگر سازنده به نحوی تجلی یافته و همین عامل وجه تمایز اصلی این گونه محصولات از مصنوعات مشابه ماشینی و کارخانهای است. پس صنایع دستی تنها یک کالا و شیئی برای مبادله وخرید و فروش نیست، بلکه خصوصیات فرهنگی و ویژگیهای اقوام و ملل مختلف از طریق این کالای با ارزش مبادله می شود و نوعی ارتباط را بین آنها ایجاد می کند.

پس صنایع دستی دارای ویژگیهایی بدین شرح است:

۱) انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید، توسط دست و ابزار و وسایل دستی

۲) حضور مؤثر و خلاق انسان در تولید و شکل بخشیدن به محصولات ساخته شده با امکان ایجاد تنوع و پیاده کردن طرح های مختلف در مرحله ی ساخت این گونه فرآورده ها.

۳) تأمین قسمت عمده ی مواد اولیه مصرفی از منابع داخلی.

۴) داشتن بار فرهنگی(استفاده از طرح های اصیل، بومی و سنتی

۵) عدم همانندی و تشابه فرآورده های تولیدی با یکدیگر.

۶) عدم نیاز به سرمایه گذاری زیاد در مقایسه با سایر رشته های صنعت.

۷) دارا بودن ارزش افزوده ی زیاد در مقایسه با صنایع دیگر.

۸) قابلیت ایجاد و توسعه در مناطق مختلف )شهر، روستا و حتی در جوامع عشایری

۹) قابلیت انتقال تجربیات، رموز و فنون تولیدی به روش استاد و شاگردی.

به منظور آشنایی بیشتر با صنایع دستی به زمانی بازمیگردیم که هنر در حال شکل گیری بود