تاریخ : شنبه 15 مهر 1391 | 04:21 ب.ظ | نویسنده : میثم بهراد

ساری سو در مرکز شهر سرعین و بالاتر از آب درمانی سبلان واقع شده است در حال حاضر استخر قدیمی  این آبگرم مخروب و بنای جدیدی درخیابان پشتی استخر قبلی به صورت موقت ساخته شده است تا مجتمع  اصلی آبدرمانی و  مجتمع تجاری،تفریحی آماده گردد.در حال حاضر آبگرم ساری سو و قره سو به یک آبگرم تبدیل شده و آب گرم آن به وسیله لوله به مکان جدید استخر ارسال می گردد.

دمای آبگرم ساری سو 45درجه سانتی گراد و آبدهی آن 6لیتر در ثانیه می باشد و جریان آب آن به صورت دائمی می باشد .رنگ آب کمی مایل به سبز پسته ای و مزه آن کمی ترش می باشد

آنیونهای آن سولفات،کلرور بیکربنات و کاتیونهای آن سدیم و پتاسیم و منیزیم می باشد

هدایت الکتریکی آن برای 25 درجه حرارت 1290و phآن 85/6 می باشد و مقدار مواد باقی مانده خشک از تبخیر آب 687میلیگرم در لیتر است و آب آن از نوع آبهای کلروبیکربنات سدیک است

علت نام گذاری آن به ساری سو به این جهت است که سنگهای اطراف چشمه در اثر رسوبات املاح معدنی زرد رنگ به چشم می خورد .و آب آن از داخل یک تکه سنگ زرد رنگ می جوشیده و از دور به رنگ زرد دیده می شده است.

آبگرم و معدنی قره سو

دمای این استخر هم مثل ساری سو می باشد ولی آب دهی آن 5/3لیتر در ثانیه می باشد از آنیونهای مهم آن می توان به سولفات ،کلرور ،بیکربنات و کاتیونهای سدیم و پتاسیم و منیزیم اشاره نمود.مقدار مواد باقی مانده خشک از تبخیر آب 722میلیگرم در لیتر و هدایت الکتریکی برای 20درجه حرارت 1300و آب آن از نوع آبهای بیکربنات سدیک و رنگ آب کمی کدر و مزه ای شبیه گس دارد

علت نامگذاری آن بدین نام در زمان های قبل چونکه دور محوطه آن را با سنگ های سیاه  محصور کرده بودند و در هوای آفتابی  آب تیره و سیاه به نظر می رسید آنرا آب سیاه نامگذاری کردند

علت نامگذاری آن به اعصاب سویی بخاطر شفابخش بودن آن در درمان بیماریهای اعصاب بوده است


 

 

شاید این هفته بسازند شاید...

 


برچسب ها: ساری سو، قره سو، مجتنع آبدرمانی، تجاری، تفریحی ساری سو،