تاریخ : جمعه 16 تیر 1391 | 10:35 ب.ظ | نویسنده : میثم بهراد


زمستان پوستین افزود بر تن کدخدایان را

                          ولیکن پوست خواهد کند ما یک لا قبایان را

ره ماتم سرای ما ندانم از که می پرسد

                         زمستانی که نشناسد در دولت سرایان را

به دوش از برف بالا پوش خز ارباب می آید

                        که لرزاند تن عریان بی برگ و نوایان را

به کاخ ظلم باران هم که آید سر فرود آرد

                         ولیکن سر به در کوفتن داند گدایان را

طبیب بی مروت کی به بالین فقیر آید

                        که کس در بند درمان نیست درد بی دوایان را

به تلخی جان سپردن در صفای اشک خود بهتر

                      که حاجت بردن ای آزاده مرد این بی صفایان را

به هر کس مشکلی بردیم و از کس مشکلی نگشود

                         کجا بستند یا رب دست آن مشکل گشایان را

نقاب آشنا بستند کز بیگانگان رستیم

                          چو بازی ختم شد ،بیگانه  دیدیم آشنایان را

به هر فرمان آتش عالمی در خاک و خون غلطید

                         خدا ویران گذارد کاخ این فرمانروایان را

حریفی با تمسخر گفت زاری شهریارا بس

                         که میگیرند در شهر و دیار ما گدایان را   برچسب ها: سرعین بهشت نزدیک، شهریار،